نگراني بريتانيا از وخامت وضعيت حقوق بشر و مردم سالاري در افغانستان | ویکی پدیا فارسی

نگراني بريتانيا از وخامت وضعيت حقوق بشر و مردم سالاري در افغانستان

دولت بريتانيا با نشر يك گزارش جديد در رابطه به وضعيت حقوق بشر و روند مردم سالاري در افغانستان گفته است كه خشونت ها در اين كشور بالخصوص خشونت ها عليه زنان به گونه بي سابقه آن افزايش يافته و تنها در جريان سال ۲۰۱۵ ميلادي، بيشتر از پنج هزار رويداد خشونت عليه زنان در افغانستان به ثبت رسيده است و اين آمار بسيار تكان دهنده است.